Elke situatie is uniek

Het Burgerlijk Wetboek bepaalt in artikel 7:610 en verder wat de wetgever verstaat onder een arbeidsovereenkomst. Met een arbeidsovereenkomst wordt ook wel bedoeld: dienstbetrekking. Aan de volgende drie vereisten moet cumulatief zijn voldaan om te kunnen spreken van een arbeidsovereenkomst c.q. dienstbetrekking:   De werknemer is verplicht persoonlijk voor de werkgever te werken, dus mag zich niet vrijelijk … Meer lezen over Elke situatie is uniek